Bir maskeden daha fazlası…

Filmde geçenleri uzun uzun anlatmak yerine, verilmek istenenden bahsetmek gereklidir. Bu yüzden filme sadece bir sinema filmi olarak görsellik açısından değil, siyasi ve toplumsal açıdan bakmak hatta anlamaya çalışmak önemlidir. Filmde yer alan görsel zenginlikten bahsetmek yerine amaçsal zenginliğinden bahsetmekle vermek istediğini almış ve farklılığını korumuş oluruz.

Her filmde göremeyeceğimiz bir mesajı ve bir derdi vardır bu filmin. Anarşizm’i merkezine alan ve bu konuda düşündüren, özgürlüğe kavuşmak için eyleme geçmek gerektiğini öğreti kabul eden, adalet kavramını irdeleyen ve sorgulatan bir filmdir. Otorite karşıtı ve özgürlükçü tavır filmin temelinde yer alan şeylerdir.

Filmde V ‘nin kullandığı maskeyi temsil eden kişi de 16.yy’da yaşamış olan Guy Fawkes adlı bir İngilizdir. Guy Fawkes, o dönemdeki düzeni istemeyerek, yerine Katolik Kilisesini temel alan bir düzen kurmayı istemiştir. Bunun için de sistemi ve yöneticileri yok etmek gerektiğini düşünmüştür.

Filmde de V’nin söyledikleri dikkat çeker:
“Hatırla, 5 Kasım gecesini hatırla
Barutu, ihaneti ve komployu
Hiçbir neden bilmiyorum ki gerektirsin
Barut komplosunun unutulmasını”

Guy Fawkes’un 5 Kasım 1605 tarihindeki suikast düşüncesinin altında yatan nedenler farklıdır. Filmde ise bakış açısı böyle değildir. Yani olayın özüne inildiğinde Guy Fawkes’un hikayesinin daha farklı olduğunu görürüz.

Filmde Evey’in kendini tanıması, değişimi ve özgürlüğü için korkularından arınması da verilen mesajın ulaşması konusunda önemli bir olaydır.

Aynı zamanda baskı ve otoritenin getirdiği toplum yapısında, cinsel yönelimlere karşı gösterilen tavır da göze çarpar. Farklı düşünce yapılarına olan baskıyı ve kısıtlanan fikirleri öne çıkarır.

Filmin sonunda V ölür, Parlamento binası havaya uçurulur ve halkın değişime hazır olduğunu, diktatörlüğü devirmek istediğini ve beraber olduğunu görürüz.

Filmde maskesini hiç çıkarmayan V, sadece bir kez çıkarır. Yüzü tam olarak görünmez ama ağlar. Çünkü bir maskeden daha fazlası vardır. Gülümseyen maskenin altında ağlayan bu adam aynı zamanda aşıktır.

Her dönemde o dönemin sorunlarına yönelik dikkat çekmeye çalışan, deyim yerindeyse bir derdi olan filmler ortaya çıkar. V for Vendetta filminde de aslında aynı durumun olduğunu söylemek yanlış olmaz.Böyle bir filmin beyaz perdede yer alması önemlidir. Bu yüzden militarist ideolojiyi öne çıkaran filmlerin bulunduğu dönemdeki siyasal yapıyı da gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Esasen filmin vermek istediği o zaman ortaya çıkmış ve çözüme kavuşmuş olacaktır. V for Vendetta filmi için de bu gözle bakabiliriz.

Bu eserin bir sinema filmi olarak uyarlanmasının da elbette sinema gibi güçlü bir sanat dalında yer almasının çok yerinde bir karar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sinemanın toplumu yönlendirme konusundaki gücü ve popülerliği sayesinde bu filminde geniş kitlelere ulaşmasını ve kitlelerin düşüncelerini etkilemesi yönünde büyük önemi vardır. Sinemada hayal gücü ne kadar önemli olsa da gerçekliğin filme olan inancı arttırdığını söylemek yerinde olur. İnandığımız şeylerin aktarımında, amacımızı savunmak yolunda büyük bir önemi vardır.

V for Vendetta filminde verilmek istenenin bugün birçok kitleye ulaştığını söylemek gerekir. Çoğu eylemde gördüğümüz, işporta tezgahlarından düşmeyen Guy Fawkes maskeleri sadece bir maske değil, bir maskeden daha fazlasıdır.Filmde de V’nin dediği gibi; “Bu maskenin altında bir yüz var,ancak benim değil.Ne altındaki kaslardan daha “ben”dir o yüz, ne de altındaki kemiklerden…Bu maskenin altında etten daha fazlası var.Bu maskenin altında bir fikir var. Ve fikirler kurşun geçirmez.” Yaşıyorken, tekrar tekrar izleyin. Güneşiniz bol olsun.

 

İfade Bırak
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.